Maxiyatzy Highscore
Namn: Arvid
Från: Karlstad
Datum: 14 december 2003
Kommentar:
Ettor2
Tvåor10
Treor15
Fyror20
Femmor25
Sexor36
Summa108
Bonus100
Ett par12
Två par22
Tre par28
Tretal18
Fyrtal24
Femtal30
Liten straight15
Stor straight20
Full straight21
Kåk 2+328
Hus 3+333
Torn 2+432
Chans34
Maxiyatzy100
Totalsumma625