Maxiyatzy Highscore
Namn: Joel S
Från: Stockholm
Datum: 23 april 2011
Kommentar: �ntligen!
Ettor3
Tvåor6
Treor15
Fyror24
Femmor30
Sexor36
Summa114
Bonus100
Ett par12
Två par22
Tre par30
Tretal18
Fyrtal24
Femtal30
Liten straight15
Stor straight20
Full straight21
Kåk 2+328
Hus 3+333
Torn 2+434
Chans32
Maxiyatzy100
Totalsumma633